1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy serwisu mogą korzystać ze strony TravelTeam dostępnego pod adresem: www.Travel-Team.info.

  2. Właścicielem serwisu jest Biznesport.pl z siedzibą w Szczecinie.

  3. TravelTeam jest darmowym serwisem.

  4. TravelTeam jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu zainteresowanych podróżami, szukających ciekawych globtroterów i miejsc w każdym zakamarku świata.

  5. Musisz mieć powyżej 18 lat aby korzystać z serwisu. Poprzez rejestrację deklarujesz, że masz powyżej 18 lat, akceptujesz poniższy regulamin, potwierdzasz autentyczność zawartych w formularzach rejestracyjnych danych, oraz zgadzasz się na przetwarzanie danych przez TravelTeam. Użytkownicy poniżej 13 roku życia mogą się zarejestrować po uprzednim ukazaniu pisemnej zgody prawnych opiekunów.

 2. Polityka prywatności

  1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych serwisu TravelTeam jest dokonywana w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02.101.926 z poz. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z poz. zm).

  2. Użytkownik udziela właścicielowi strony TravelTeam licencji (na czas nieokreślony i bez możliwości wypowiedzenia) na wykorzystanie i rozpowszechnienie wygenerowanych przez siebie treści (w tym tekst, obrazy), które mogą zostać użyte na potrzeby wortalu (m.in. reklamy szczególnie w mediach socjalnych oraz całym Internecie).

  3. Jesteśmy otwarci na propozycje, sugestie, komentarze czy pytania. Jeżeli dostarczysz propozycje, sugestie czy komentarze, zrzekasz się praw do nich oraz zgadzasz się aby właścicielem treści został TravelTeam, chyba że przy porozumieniu stron zostanie sporządzona osobna umowa.

  4. W razie nieprzestrzegania regulaminu TravelTeam w skrajnych przypadkach adres IP oraz dane użytkownika mogą zostać przekazane odpowiednim organom ścigania.

 3. Użytkownicy

  1. Zasoby wortalu TravelTeam dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu, natomiast z pełnej funkcjonalności mogą korzystać tylko zarejestrowani użytkownicy.

  2. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto.

  3. Aby zarejestrować się w serwisie TravelTeam należy podać: adres e-mail, imię i nazwisko, pseudonim, hasło oraz płeć. Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i dokonać jego akceptacji. Aktywacja konta użytkownika polega na uaktywnieniu linku przesłanego na podany adres e-mail.

  4. Zalogowanie, czyli podanie adresu e-mail oraz hasła daje pełny dostęp do funkcjonalności serwisu.

  5. Zamieszczane przez użytkownika zdjęcia, teksty i opinie nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa. Zespół TravelTeam nie odpowiada prawnie za wycieczki oraz przesyłaną treść przez innych użytkowników, chyba że jest określone inaczej.

  6. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników na wortalu TravelTeam treści:

   • promujących przemoc,

   • promujących narkotyki,

   • zawierających przekleństwa oraz obraźliwe słowa,

   • zawierające prywatne lub personalne dane innej osoby, bez jej zgody,

   • reklamowych bez uprzedniej zgody właściciela wortalu,

   • pornograficznych,

   • obrażających inne rasy ludzkie, narodowości czy religie(art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego), osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) lub zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

  7. Użytkownik zgadza się na przestrzeganie etyki osobistej oraz oświadcza, że nie będzie:

   • używać serwisu TravelTeam niezgodnie z obowiązującym prawem,

   • naruszać praw osób trzecich,

   • korzystać z serwisu w sposób, który mógłby negatywnie wpłynąć na użytkowanie strony przez innych użytkowników,

   • podszywać się pod inną osobę lub tożsamość,

   • tworzyć fikcyjnych wyjazdów,

   • okradać lub wyłudzać pieniędzy od innych użytkowników.

  8. Użytkownik korzysta z serwisu na jego własną odpowiedzialność.

  9. Jeżeli podczas korzystania z serwisu natrafiłeś/aś na innego użytkownika, który zachowuje się podejrzanie lub narusza regulamin, należy o tym fakcie bezzwłocznie powiadomić administratora pod adresem admin@team-travel.info.

  10. Działania użytkownika skierowane na naruszenie funkcjonowania serwisu lub utrudnienie korzystania z ofert są zabronione i będą ścigane przez TravelTeam według przepisów prawa cywilnego i/lub karnego.

  11. TravelTeam zastrzega sobie prawa, ale nie jest zobligowany do monitorowania działalności użytkowników.

 4. Administracja

  1. Właściciel dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od niego.

  2. Właściciel ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści zamieszczonych na łamach portalu w przypadku uznania, iż są one niezgodne z prawem, naruszają prawa osób trzecich lub są niezgodne z niniejszym Regulaminem, bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień.

  3. Właściciel serwisu TravelTeam nie odpowiada prawnie za:

   • wycieczki,

   • zawartość serwisu,

   • innych użytkowników serwisu.

  4. Właściciel zastrzega sobie prawo do:

   • zmiany funkcjonalności serwisu,

   • czasowego zawieszenia działania wortalu,

   • trwałego wyłączenia serwisu bez archiwizowania zamieszczonych zdjęć i treści,

   • objęcia funkcji, które w chwili obecnej są bezpłatne lub częściowo bezpłatne, w przyszłości zapłatą,

   • zmian w regulaminie.